6 juli 2015
 

Steun EU aan resolutie VN-Mensenrechtenraad over samenwerking Internationaal Strafhof

De Mensenrechtenraad van de VN heeft vrijdag 3 juli jl. een resolutie aangenomen met daarbij unanieme steun van de EU. Israël en Palestina worden opgeroepen volledig samen te werken met het Internationaal Strafhof. Dit is een doorbraak in de internationale verhoudingen die tot tevredenheid bij Palestijnse mensenrechtenorganisaties heeft geleid. We geven hierbij een licht bewerkte en vertaalde weergave van de verklaring van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq.

 

De resolutie van de Mensenrechtenraad getiteld “Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem," verwelkomt het rapport van Commissie van Onderzoek die door de VN is ingesteld om de oorlog in Gaza te onderzoeken en vraagt alle verantwoordelijken en alle VN-organen om de aanbevelingen van het rapport uit te voeren.

 

De leden van de Raad benadrukten ook hun “ernstige zorgen als gevolgen van rapportages met betrekking tot ernstige mensenrechtenschendingen en de zware inbreuk op het internationaal humanitair recht, waaronder mogelijke oorlogsmisdaden”. De resolutie roept verder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN op om een rapport op te stellen over de gevolgen van deze resolutie; over de aanbevelingen van het rapport over de oorlog in Gaza en het rapport van de VN fact finding missie over het Gaza conflict uit 2009.

 

De overeenstemming in de EU over een dergelijke resolutie die de nadruk legt op het nemen van verantwoordelijkheid is zonder precedent. Deze positieve ontwikkeling volgt op herhaalde oproepen door vertegenwoordigers van organisaties uit de Palestijnse burgermaatschappij en overal in de wereld dat overtreders van internationale mensenrechten en schendingen van het internationaal humanitair recht, in het bijzonder oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden ter verantwoording moeten worden geroepen.

 

De steun van 41 landen van de Mensenrechtenraad (met één tegenstem van de VS en vijf stemonthoudingen) vertegenwoordigt een bemoedigende stap naar het beëindigen van straffeloosheid. Het duidt ook op een groeiend besef van en zorg over het falen van het door de Israëlische autoriteiten zelf ingestelde onderzoek. Daarmee is duidelijk geworden dat de Mensenrechtenraad niet gelooft dat het Israëlisch rechtssysteem voldoet aan de internationale normen en bereid is het hogere militaire en politieke echelon te vervolgen.

 

In de woorden van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad hebben Palestijnen een “wederopbouw van hoop” nodig. Al Haq beschouwt deze resolutie met sterke steun van de EU een bouwsteen in de wederopbouw van hoop. Hoop dat straffeloosheid niet zal overwinnen en politieke doelen geen voorrang krijgen boven recht en mensenrechten.