16 juni 2011

“Uit onrecht kan geen recht voortkomen”.

Cordaid licht beleid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toe in Tweede Kamer.

Op woensdag 15 juni heeft Cordaid samen met ICCO, Oxfam Novib en IKV Pax Christi, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), haar werk in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toegelicht. De UCP collega- directeuren deden dat in een bijzondere procedurevergadering van de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De bijeenkomst stond onder het voorzitterschap van SP-Kamerlid Harry van Bommel. Ook de woordvoerders van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en D66 waren aanwezig.

Cordaid-directeur René Grotenhuis was, net als zijn UCP collega’s, verheugd dat hij rechtstreeks met kamerleden kon discussiëren over het werk in de bezette Palestijnse gebieden en Israël. Cordaid zet zich daar in UCP-verband in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. De rechten en belangen van burgers staan centraal in onze zoektocht naar die oplossing. Uitgangspunten vormen het internationale recht en de mensenrechten.

Tijdens deze vergadering ging René Grotenhuis in op een belangrijk onderdeel van het overleg, namelijk hoe ontwikkelingsorganisaties als Cordaid komen tot hun keuze voor lokale partners. “Criteria voor lokale partners zijn dat zij relevant werk doen voor een duurzame en rechtvaardige vrede, draagvlak hebben in de samenleving en dat zij zich houden aan (internationaal) recht. Deze criteria gelden overigens voor al onze partners in alle conflictgebieden.” Hieraan voegde Grotenhuis toe dat “scherpe kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan, bij ons werk hoort; oproepen tot geweld en racisme uiteraard niet.”

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de grenzen van 1967 als uitgangspunt. Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zo menen de UCP directeuren. Bijvoorbeeld over de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen. Met investering in de nederzettingen wordt de bezetting bestendigd en zo raakt het perspectief op de tweestatenoplossing steeds verder uit beeld. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, is de UCP-overtuiging.


 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011