14 november 2011

UCP roept Nederland op te protesteren tegen ondemocratische wetsvoorstellen in Israël

Op zondag 13 november stemde de Israëlische “Ministerial Committee on Legislation” voor het steunen van wetsvoorstellen. Israël is nu voornemens wetsvoorstellen te behandelen die grote beperkende gevolgen kunnen hebben de politieke ruimte van het Israëlisch maatschappelijk middenveld. Israëlische NGO’s maken zich grote zorgen en schreven een gezamenlijke brandbrief. Veel van deze organisaties zijn partnerorganisaties van de afzonderlijke UCP leden.

Sinds de Israëlische militaire operatie in Gaza eind 2008, kampen Israëlische mensenrechten- en vredesorganisaties met een toenemend aantal verbale aanvallen vanuit hun eigen regering en van rechtse organisaties die hen beschuldigen van verraad. De vrijheid van het Israëlisch maatschappelijk middenveld staat onder zware druk. Het is belangrijk dat Nederland zich inspant voor behoud van deze vrijheid.

Dat Israëlische mensenrechtenorganisaties als zondebok gezien worden wegens hun kritiek op het Israëlische beleid is zeer verontrustend. Een levendig maatschappelijk middenveld is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie. Maatschappelijke organisaties bevorderen transparantie, publiek debat, verantwoording ten aanzien van overheidsbeleid en zorgen voor de essentiële bescherming van kwetsbare groepen. Dergelijke activiteiten zijn een tastbare uitdrukking van de “gemeenschappelijke waarden” zoals vastgelegd in de EU - Israël Associatie akkoorden. In dit verdrag zijn beide partijen overeengekomen om samen te werken om deze waarden te bevorderen, onder meer door financiële steun.

Het is daarom teleurstellend dat bevriende naties van Israël, waaronder Nederland, zich niet publiekelijk hebben uitgesproken tegen deze duidelijke inperking van het werk van mensenrechtenorganisaties. Deze stilte is des te meer wrang omdat de organisaties onder vuur een lange staat van dienst en uitstekende reputaties hebben. Zo ontving een van hen, B’Tselem, in 2009 samen met de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq hier in Nederland de Geuzenpenning.

De wetsvoorstellen zijn ongewenst zijn in een democratische rechtsstaat en druisen in tegen gemaakte afspraken binnen de EU – Israël Associatie akkoorden. Daarom roepen wij de Nederlandse regering op de zorgen over deze wetsvoorstellen die forse financiële restricties en een beperking in politieke ruimte voor Israëlische NGO’s tot gevolg hebben, luid en duidelijk over te brengen aan de Israëlische regering.

Lokale maatschappelijke organisaties moeten in Israel kunnen blijven opereren. Zoals in elk democratisch land.

 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011