19 januari 2012

Middenveld is de hoop van Israël

Tijdens het tweedaagse werkbezoek van de Israëlische premier Netanyahu deze week aan Nederland staan gesprekken met koningin Beatrix, premier Rutte, de ministers Rosenthal en Verhagen en een bezoek aan de Tweede Kamer op het programma. Ongetwijfeld wordt er gesproken over de hechte band tussen Nederland en Israël en over het vredesproces in het Midden-Oosten. Terwijl economische banden worden aangehaald bestaat het risico dat men met een grote boog om de mensenrechten heen loopt. De Nederlandse regering moet deze gelegenheid aangrijpen om haar zorgen uit te spreken over de recente stappen die Israël heeft genomen om Israëlische mensenrechten – en vredesorganisaties in diskrediet te brengen.


Ondanks het schenden van de rechten van Palestijnen door de decennialange bezetting is Israël een liberaal land voor maatschappelijke organisaties. Deze vrijheid staat nu onder zware druk. Sinds de Israëlische militaire operatie in Gaza, eind 2008, kampen Israëlische mensenrechtenorganisaties met een toenemende kritiek van hun regering en van rechtse organisaties die hen zelfs beschuldigen van verraad. Kritiek uit de Israëlische samenleving wordt niet langer geaccepteerd door de regering. Dat Israëlische organisaties als zondebok gezien worden wegens hun kritiek op mensenrechtenschendingen is zeer verontrustend. Het is daarom teleurstellend dat bevriende naties zoals Nederland zich veel te weinig publiekelijk uitspreken tegen deze duidelijke inperking van het werk van mensenrechten- en vredesorganisaties.

Minister Rosenthal wil de Israëlische regering niet op de omstreden wetgeving of illegitieme acties aanspreken omdat de bevolking altijd nog naar het Hooggerechtshof kan stappen in geval van wetten of beslissingen die tegen de grondrechten ingaan. Dat stelde minister Rosenthal het afgelopen jaar herhaaldelijk als antwoord op Kamervragen van diverse partijen over dit onderwerp. De minister was ongelukkig met de nieuwe wetten, maar vertrouwde op de democratische kracht van het Hooggerechtshof. Echter, het Israëlische Hooggerechtshof heeft begin januari een klacht afgewezen van burgers die protesteren tegen een wet, aangenomen door de Knesset in maart 2011. Deze wet sanctioneert organisaties die Israël niet als puur joodse staat zien of die de massale vlucht van Palestijnen in de oorlog van 1948 herdenken als rouwdag. Ze riskeren te worden beboet of gekort op subsidies of andere vormen van financiering.

Zolang het Hooggerechtshof de grondbeginselen van de democratie respecteert, hoeft naar het oordeel van minister Rosenthal Nederland de Israëlische regering niet rechtstreeks en bilateraal te wijzen op zorgwekkende of ondemocratische ontwikkelingen. Nu wordt duidelijk dat dit vonnis van het Hooggerechtshof geen goed doet aan het democratische proces in Israël. Dat is een zeer ongemakkelijke ontwikkeling in het licht van de vele wetsvoorstellen in de Knesset die beperkingen stellen aan democratische mogelijkheden van kritische organisaties en die nog ter toetsing aan het Hooggerechtshof kunnen worden voorgelegd.

Het bezoek van premier Netanyahu is een goede aanleiding voor de Nederlandse regering om openlijk afstand te nemen van deze ondemocratische trend die steeds sterker wordt. De Nederlandse regering moet haar zorg uiten over de aantasting van democratische waarden en de vrijheid van meningsuiting door de Israëlische regering.

Na decennia van uitputtende vredesbesprekingen ondermijnen ook deze ontwikkelingen de kans op vrede. Daarnaast zijn anderhalf miljoen burgers in Gaza de afgelopen jaren door een strenge Israëlische blokkade nog steeds bijna geheel afgesneden van de rest van de wereld. De bouw van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gaat onverminderd door. Al deze ontwikkelingen bedreigen de stichting van een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël. De nieuwe wetten bedreigen het geroemde liberale karakter van Israël.

Een krachtig en effectief maatschappelijk middenveld, dat schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht documenteert, is een van de belangrijkste bronnen van hoop voor vrede in de regio. Deze stem mag niet tot zwijgen gebracht worden. Daarom moet de Nederlandse regering, maar ook de Tweede Kamer, een beroep doen op premier Netanyahu om de maatschappelijke organisaties in Israël vrij te laten opereren. Zoals dat normaal is in democratisch landen.
 
Farah Karimi

Farah Karimi is algemeen directeur van Oxfam Novib en voorzitter van United Civilians for Peace, een samenwerkingsverband van Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Het samenwerkingsverband wil bijdragen aan een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict conform het internationaal recht.


Klik hier om het artikel te lezen zoals dit is geplaatst in het Nederlands Dagblad (PDF).
 
 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011