29 februari 2012

UCP en EAJG willen openheid en dialoog in zaak Hermes

United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid willen openheid en dialoog in de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat stellen de organisaties in een brief aan advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt.

Het kantoor heeft namens anonieme opdrachtgevers een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) bij de Stadsregio gedaan om de stukken over de aanbesteding van het openbaar vervoer en de daartegen aangetekende bezwaren in de Stadsregio in zijn bezit te krijgen. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben daar geen bezwaar tegen, maar willen weten namens wie het kantoor optreedt. Sjöcrona Van Stigt beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht waartoe het kantoor door de cliënt is verzocht. Advocaat noch cliënt heeft tot nu toe op de brief van UCP en Een Ander Joods Geluid gereageerd. De cliënt van Sjöcrona Van Stigt wil alles van ons weten, maar blijft zelf in het donker. We verzoeken hem in het licht te komen.

UCP heeft in 2011 samen met Een Ander Joods Geluid bezwaren tegen het gunnen door de Stadsregio van het contract aan Hermes ingediend. Moedermaatschappij Veolia Transdev is mogelijk medeplichtig aan het in stand houden en versterken van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Israël schendt hiermee internationaal recht en de Conventies van Genève. In de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 over de juridische gevolgen van de muur op de Westelijke Jordaanoever stelt het Hof dat ook bedrijven die bijdragen aan het in stand houden of versterken van de bezetting in overtreding zijn. Het is volgens UCP en Een Ander Joods Geluid daarmee ook een kwestie die ook in Nederland belangrijk is.

Het contract geldt tien jaar en heeft een waarde van ongeveer 1 miljard euro. De gunning van het contract door de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan Hermes/Veolia had in de ogen van UCP en Een Ander Joods Geluid niet mogen plaatshebben, temeer de Stadsregio ook is gehouden aan Europese aanbestedingsregels. Artikel 45 van die regels biedt de mogelijkheid een bedrijf dat zich schuldig maakt aan een ‘ernstige fout’ uit te sluiten bij aanbestedingen. Het bestek en bijbehorende documenten die ten grondslag liggen aan de aanbesteding laten de stadsregio geen keuze: het dient zulke bedrijven uit te sluiten.

UCP en Een Ander Joods Geluid hebben Sjöcrona Van Stigt een gesprek aangeboden met hun cliënt over de aanbesteding en de deelname van Veolia Transdev in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Indien zou blijken dat hij het niet met deze argumenten eens is, dan organiseren we een openbaar debat. Maar wees transparant en maak u bekend. UCP en Een Ander Joods Geluid zijn altijd bereid toelichting te geven op de argumenten en werkzaamheden. Een gesprek in beslotenheid of een openbaar debat is altijd mogelijk. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben dat ook aan het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen laten weten.

 
 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011