23 april 2015
 

Israëlische bedrijven gescreend op belangen in nederzettingen bij deelname Samenwerkingsforum

 

Minister Koenders meldt dat aan het Samenwerkingsforum met Israël alleen Israëlische bedrijven deelnemen die gevestigd zijn in Israël (binnen de grenzen van 1967) en wier activiteiten in het kader van het Samenwerkingsforum ook binnen die grenzen worden uitgevoerd. Daartoe vindt in het kader van het samenwerkingsforum met Israël een screening plaats van Israëlische bedrijven die zich voor deelname opgaven. Dat is een van de antwoorden van Koenders op een serie van 96 Kamervragen over Samenwerking met Israël en met Palestina.

 

Het ook de enige concrete kritiek op de onbelemmerde samenwerking met Israël en de voortdurende bezetting van Palestijns gebied. “Het aanbrengen van negatieve conditionaliteit tussen de bilaterale fora en vredesonderhandelingen zal niet bijdragen aan de gewenste hervatting van die onderhandelingen,” stelt Koenders en daarmee geeft de regering aan geen nadere maatregelen tegen de bezetting te willen nemen.

 
Na ruim twee maanden zijn de antwoorden op 96 Kamervragen over de Samenwerking met Israël en Palestina aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om nadere informatie die de Kamer vroeg naar aanleiding van een evaluatiebrief van de regering na een jaar Samenwerkingfora. Binnenkort wordt daarover een Kamerdebat gehouden. In oktober 2015 zal in Amsterdam een volgend forum worden georganiseerd met Israëlische en Palestijnse bedrijven en instellingen.
 
 
Het antwoord beslaat in totaal 23 bladzijden. Daarbij zijn ook lijsten van deelnemende Nederlandse bedrijven die met Israël en met Palestina samen werken opgenomen. De minister bevestigt dat het ontmoedigingsbeleid wordt voortgezet, maar geeft geen cijfers over de effecten van dit beleid.
Gezamenlijke ontwikkelingssamenwerking met Israël in Ghana en Ethiopië, terwijl Israël Nederlandse ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse bezette gebieden vernietigd is geen probleem, het “staat los van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied.” 
 
 
Zie hier alle vragen en antwoorden.