13 april 2015
 

Wereld komt beloften aan Gaza over wederopbouw niet na

 

De internationale gemeenschap laat de inwoners van Gaza in de steek door financiële beloftes en politieke veranderingen niet na te komen, zo stellen 46 hulporganisaties waaronder United Civilians for Peace, vandaag in een nieuw rapport over de falende wederopbouw in Gaza sinds het einde van het conflict van vorig jaar. Zes maanden nadat internationale donoren 3,5 miljard dollar hadden toegezegd en een nieuwe aanpak beloofden, zijn veel inwoners er nu slechter aan toe en is niet één van de 19.000 totaal vernielde huizen herbouwd. Honderdduizend mensen zijn nog steeds dakloos en velen wonen in geïmproviseerde kampen of scholen.

 
 
Het nieuwe rapport, Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza, waarschuwt dat de kans op nieuwe conflicten in Gaza onvermijdelijk is. Dat zal opnieuw gepaard gaan met vernielingen van de met hulpgeld herstelde huizen en infrastructuur. De internationale gemeenschap moet daarom tot een nieuwe benadering overgaan die de echte oorzaken van het conflict aanpakt. Donoren moeten een permanente wapenstilstand eisen, alle partijen die het internationale recht blijven schenden ter verantwoording roepen, en er moet een einde komen aan de Israëlische blokkade die 1,8 miljoen Palestijnen gevangen houdt in Gaza en de scheiding tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever moet worden opgeheven. Maar in plaats daarvan accepteren de meeste donoren andere manieren om de blokkade te omzeilen, zo stelt het rapport.
 

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib en woordvoerder van de Nederlandse UCP-coalitie: "De mooie toespraken van de donoren zijn lege woorden gebleken. Er is weinig herbouwd, er is geen permanente wapenstilstand en geen enkel zicht op het einde van de blokkade. De internationale gemeenschap wacht lijdzaam op de volgende uitbarsting van dit conflict door akkoord te gaan met de status quo, iets waarvan internationale gemeenschap zelf heeft gezegd dat die moet veranderen."
Slechts 26,8 procent van het toegezegde geld is de afgelopen zes maanden vrijgegeven. Zelfs als er financiering is, zijn de meeste wederopbouwprojecten nog niet van start gegaan als gevolg van de blokkade en de beperkingen op de invoer van bouwmaterialen. De meeste van de 81 gezondheidscentra en ziekenhuizen die werden beschadigd hebben nog steeds geen geld voor herstel.
 
 
Na het tijdelijke bestand is het geweld tegen de inwoners van Israël en Gaza doorgegaan. Israël opende in meer dan 400 incidenten het vuur op Gaza en vier raketten zijn vanuit Gaza op Israël afgevuurd. De opstellers van het rapport roepen alle partijen op onmiddellijk de onderhandelingen over een permanente wapenstilstand weer op te pakken, de blokkade van Gaza op te heffen, de scheiding tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever op te heffen en prioriteit te geven aan wederopbouw. Tevens roept het rapport Egypte op de grens met Gaza te openen zodat humanitaire hulpgoederen kunnen worden toegelaten.
 
 
Het rapport komt met specifieke aanbevelingen voor de internationale gemeenschap om de vicieuze cirkel van geweld en vernielingen te doorbreken, waaronder:
. Snellere wederopbouw, door het inlossen van financiële beloftes en te eisen dat essentieel bouwmateriaal wordt doorgelaten, volgens het internationale recht.
. Ervoor te zorgen dat alle partijen ter verantwoording worden geroepen voor het schenden van internationaal recht, zoals het in acht nemen van de verplichtingen van het Arms Trade Treaty (ATT) over wapens die willekeurig tegen burgers worden gebruikt en door compensatie te eisen voor het vernielen van hulpprojecten.
. Een einde aan de blokkade zodat de opbouw van de zwaar aangetaste economie van Gaza kan beginnen. De blokkade heeft Gaza volledig van hulp afhankelijk gemaakt. 80 procent van de bevolking is afhankelijk van internationale hulp en 63 procent van de jeugd is werkeloos. De uitvoer uit Gaza is nu slechts 2 procent van het niveau van voor de blokkade, terwijl het verkeer van mensen en goederen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever bijna niet meer bestaat.
. Steun aan de ontwikkeling van een Palestijnse eenheidsregering. Het Palestijnse leiderschap om de wederopbouw ter hand te nemen is tot nu toe zwak en onsamenhangend geweest, en wordt verder ondermijnd door Israëlische restricties op het reizen van Palestijnse overheidsmedewerkers. Door Gaza van de Westoever gescheiden te houden, wordt de kloof tussen Fatah en Hamas alleen maar dieper, met enorme negatieve gevolgen voor de levering van hulp en diensten aan Gaza.