14 oktober 2014
 

Britse Lagerhuis wil erkenning Palestina

 

Een zeer grote meerderheid in het Lagerhuis van Groot-Brittannië heeft gevraagd om erkenning door de regering van Groot-Brittannië van Palestina als staat, naast de staat Israël. 274 leden stemden voor, 12 tegen. De motie heeft geen verplichtende waarde voor de regering, maar geeft aan hoe het parlement denkt over de bezetting van Palestina en de noodzakelijke stappen van Groot-Brittannië.

 

Richard Ottaway, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken en lid van de Conservatieve Partij stelde dat de motie uitdrukt dat Israël in de laatste twintig jaar is "weggedreven van de wereldopinie". Voor Ottaway was de annexatie van 4500 dunum in september op de bezette Westelijke Jordaanoever het laatste zetje om voor de motie te stemmen.

 

In de aanloop tot het debat in het Lagerhuis publiceerden 363 Israëliërs een oproep aan het Lagerhuis om tot erkenning van Palestina over te gaan. Grote vrees van deze groep is dat erkenning van Palestina nodig is voor het voortbestaan op de lange termijn van Israël zelf.

 

In de komende weken zal de erkenning van Palestina in diverse lidstaten van de EU aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor het Europese antwoord op het voorstel dat de Palestijnse president Abbas onlangs in de VN deed om binnen drie jaar een einde te maken aan de Israëlische bezetting.