12 februari 2014
 

Mensenrechten in bezette gebieden hoofdpijndossier voor beleggers 

Veel Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken passen onvoldoende internationale richtlijnen over mensenrechten toe, waar het gaat om beleggingen gerelateerd aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in samenwerking met Cordaid, ICCO en PAX. Het rapport doet verslag van de wijze waarop Nederlandse institutionele beleggers omgaan met investeringen in deze regio.

 

Nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden zijn volgens het Internationaal Gerechtshof illegaal. Veel bedrijfsactiviteiten daar staan daarom op gespannen voet met internationale afspraken over mensenrechten. Het rapport bepleit het naleven van de voorschriften van maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de richtlijnen van de OESO en de VN. Het is volgens het onderzoek niet nodig om specifiek beleggingsbeleid te formuleren voor bedrijfsactiviteiten in de bezette gebieden. Bestaand beleid volstaat in de meeste gevallen.

 

De onderzoekers benaderden 50 pensioenfondsen, 30 verzekeraars en 10 banken voor een onderzoek naar de investeringen van bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. 29 fondsen hebben geantwoord. De 29 beheren een wezenlijk deel van de investeringen van beleggers in Nederland. 14 procent van deze 29 partijen hebben de afgelopen jaren een onderneming uitgesloten op grond van bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. De resultaten zijn geanonimiseerd.

 

Toch heeft 70 procent van de organisaties, die de VBDO onder de loep heeft genomen, beleid ten aanzien van mensenrechten. Zij geven aan te worstelen met de uitvoering ervan. Het rapport heeft daarom een aantal aanbevelingen voorgesteld die institutionele beleggers moeten helpen bij het implementeren van mensenrechtenbeleid in de bezette gebieden.

 

Toepassing van het internationaal recht is het minimum om tot maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, maar de opstellers begrijpen de onwennigheid over de materie en de gevoeligheid van het onderwerp.

 

Het rapport kunt u hier bekijken.