11 december 2013
 

Israëlische leger vernielt groot aantal huizen op Westelijke Jordaanoever

De VN-organisatie OCHA meldt dat 10 december 2013, internationale dag voor de mensenrechten, de huizen van zeker 41 Palestijnen door het Israëlische leger zijn vernield. Alle bezittingen bevinden zich in de Jordaanvallei van de bezette Westelijke Jordaanoever.

 

Eerder deze maand hebben 36 internationale organisaties in een verklaring de internationale gemeenschap al opgeroepen scherp te protesteren bij de Israëlische autoriteiten. Directe aanleiding is de vernietiging van zeker 13 gebouwen in de Palestijnse plaats Auja, eveneens in de Jordaanvallei. 

 

Sinds het hervatten van de vredesonderhandelingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël in juli 2013 zijn volgens de telling van begin december al 207 Palestijnse huizen en eigendommen op de Westelijke Jordaanoever vernietigd door het Israëlische leger. Daarbij zijn 311 Palestijnse bewoners verdreven. De internationale organisaties benadrukken dat deze vernielingen in strijd zijn met het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechtenovereenkomsten. Die verbieden het om huisvernielingen uit te voeren zonder militaire noodzaak.

 

Zie de verklaring van OCHA