21 juni 2013

 

Minister Timmermans vraagt aandacht rechten Palestijnse kinderen

Minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans heeft tijdens zijn bezoek aan minister Livni van justitie van Israël gehoor gegeven aan de oproep van de Palestijnse Kinderrechtencoalitie. Hij stelde dat kinderen hoe dan ook niet moeten worden gevangen gezet en vroeg minister Livni in ieder geval de omstandigheden waaronder kinderen in detentie verblijven te verbeteren. Daarmee gaf hij gehoor aan de deelnemers aan briefkaartenactie van de Palestijnse Kinderrechtencoalitie, waarin ook UCP deelneemt. De reactie van de Israëlische regering op het verzoek van minister Timmermans is niet bekend.

 

Inmiddels heeft de VN-commissie voor de Rechten van het Kind een rapport gepubliceerd waar uit blijkt dat Israël zich schuldig maakt aan ernstige schendingen van de rechten van gearresteerde Palestijnse kinderen. Dat zegt de VN-Commissie voor de Rechten van Kinderen. De commissie onderzocht de periode van 2002-2012.

 

Het rapport meldt verder gevallen van vernedering en marteling en het in boeien opbrengen voor de militaire rechtbank. Ook zitten kinderen soms maandenlang in eenzame opsluiting. Verder is de commissie bezorgd over meldingen dat Palestijnse kinderen door Israël worden gebruikt als menselijk schild of als informant. In een eerste reactie via de pers noemde minister Timmermans het rapport 'heftig'. De bevindingen van de VN sluiten aan bij die van eerdere onderzoeken en sterken de Palestijnse Kinderrechtencoalitie in haar eisen.

 

Zie het VN-rapport hier.

Zie hier de persverklaring van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap.