17 juni 2013
 

Een veilige leefsituatie voor vrouwen door vrouwenparlement

De Palestijnse Wafaa Bukhari is vertegenwoordiger van het Jerusalem Women's Parliament, het vrouwenparlement in Jeruzalem. Het JWF bespreekt de gevolgen van de bezetting voor vrouwen en werkt aan het verbeteren van hun positie. Door de leefsituatie die de mensen in de bezette gebieden in Israël al 46 jaar ervaren, is geweld gewoon geworden in dit gebied. Dit zorgt voor meer huiselijk geweld en maakt de positie van vrouwen zwak. UCP presenteert een film over het Vrouwenparlement in Jeruzalem, zie de link onder aan dit artikel.

 

Het Jerusalem Women's Parliament is geen echt parlement, maar de leden zijn stuk voor stuk enorm actief. De 135 vrouwen die betrokken zijn bij het parlement, komen uit verschillende milieus. Sommige vrouwen zijn opgeleid en hebben een fulltime baan, andere vrouwen komen bijna hun huis niet uit, sommigen zijn gelovig en anderen niet. Buiten het Jerusalem Women's Parliament is er weinig aandacht voor de situatie waarin de vrouwen verkeren. Toch is dit voor vrouwen heel belangrijk, zij worden regelmatig beledigd door militairen op straat en hebben het vaak te verduren als hun mannen de woede door de bezetting op hen afreageren.

 

Vandaag brengt de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, een bezoek aan Israël. Hij zal hierbij ook te gast zijn in het Palestijns gebied. De minister zal algemene politieke onderwerpen bespreken, de Nederlandse relatie met de Palestijnse autoriteit en onderhandelingen tussen Israël en Palestina. Timmermans heeft aangegeven zich te willen inzetten voor duurzame vrede. Voor het vrouwenparlement is het belangrijk dat zij in het licht worden gezet en aandacht ontvangen van Timmermans. Steun vanuit bijvoorbeeld Nederlands ontwikkelingsgeld zou de organisatie kunnen helpen om meer vrouwen te ondersteunen.

 

Wafaa Bukhari vertegenwoordigt het vrouwenparlement in Jeruzalem. Zij heeft het nodige meegemaakt. "Ik ben in 1967 geboren in een tijd van oorlog. Tijdens de eerste intifada ben ik getrouwd en kreeg ik een zoon. Toen het Oslo akkoord werd getekend, waarin hoop was dat de conflicten voorbij zouden gaan, kreeg ik een dochter," vertelt zij. Nu 46 jaar later, kent Israël nog steeds moeilijkheden en ondervinden veel vrouwen problemen. "Vrouwen krijgen vaak te maken met problemen op het werk, gewoon op straat en vaak ook met hun eigen man. Seksueel misbruik is een belangrijk probleem waar veel mee wordt geworsteld, hier wordt ook niet over gepraat," weet Bukhari.

 

"Deze worstelingen laten ons leven bewegen en beïnvloed ons. Onze vertegenwoordiging is opgesteld naar aanleiding van de ervaringen van vele vrouwen, zij voelden zich onveilig". De organisatie organiseert workshops en cursussen om vrouwen te helpen binnen hun gemeenschap en met de opvoeding van de kinderen. Bukhari vindt het belangrijk om in deze tijd de kinderen toch in vrede te kunnen opvoeden en ziet een veilige familie als start. Een veilige omgeving, met hun kinderen, hun man en de buren. "Een vrouw kan een belangrijke rol hebben in het vredesproces omdat ze vaak weten hoe het is om te leven zonder bescherming te krijgen. We hopen in de toekomst een internationale gemeenschap te worden," meent Bukhari.

 

Hayat Aissoui is een van de Palestijnse dames die veel aan de cursus heeft. "Ik heb vijf kinderen en ben een tijd ziek geweest, hierdoor moest ik stoppen met werken en voelde ik me vaak depressief en moe. Inmiddels heb ik veel meer vaardigheden ontwikkeld. Een cursus bij het vrouwenparlement heeft me enorm gemotiveerd om mijn leven met de kinderen weer op te pakken," schetst Aissoui.

 

Zie de UCP-film over het Vrouwenparlement in Jeruzalem hier.