27 mei 2013 
 

EU komt beloften aan Palestijnen niet na

Eén jaar nadat 27 EU-landen toezegden de systematische Israëlische schendingen in de bezette Palestijnse gebieden aan te pakken, verslechtert de situatie steeds meer. De voortdurende bouw van illegale nederzettingen zorgt voor een record aantal gesloopte Palestijnse huizen, gebouwen, en ontheemden op de Westelijke Jordaanoever. Dat stelt AIDA, The Association of International Development Agencies, de organisatie die meer dan 80 organisaties, actief in de bezette Palestijnse gebieden, vertegenwoordigt.

 

De EU beweerde dat het Israël op de uitbreiding van nederzettingen en de ontruiming en sloop van Palestijnse huizen zou aanspreken. Het Israëlisch beleid leidt tot ondragelijke omstandigheden voor de 150.000 Palestijnen die op de Westoever onder Israëlische militair en burgerlijk bestuur leven.

 

In het afgelopen jaar zijn echter meer dan 600 huizen in illegale Israëlische nederzettingen gebouwd – illegaal volgens International Recht. 540 huizen en gebouwen van Palestijnen zijn vernield, waardoor circa 800 mensen dakloos en ontheemd werden. De EU heeft 30 van deze huizen gefinancierd. Die zijn nu afgebroken. De EU-protesten tegen de continue uitbreiding van Israëlische nederzettingen en sloop van Palestijns bezit, bestaan tot nu toe alleen uit woorden. Het heeft niets opgeleverd.

 

'Amper een jaar geleden gaven verschillende EU-regeringen aan dat zij samen hun politiek gewicht zouden gebruiken om de leefomstandigheden van Palestijnen te verbeteren en de Israëlische schendingen van het Internationale Recht een halt toe te roepen. Achteraf gezien, kunnen we alleen constateren dat zij de Palestijnen in de steek laten', aldus Charles Silva, landendirecteur van Action Against Hunger en voorzitter van AIDA.

 

EU-leiders bespreken eind mei de vooruitgang van het vredesproces in het Midden-Oosten. Het rapport Failing to Make the Grade: How the EU can pass its own test and work to improve the lives of Palestinians in Area C legt uit wat de EU kan en moet doen om woorden in daden om te zetten. Het rapport voegt hieraan toe dat Europa haar beloftes moet nakomen om de hulp aan Area C te verhogen, en om druk uit te oefenen op de regering van Israël zodat beperkingen worden opgeheven die Palestijnen ervan weerhouden om goede huizen, scholen, wegen, watertoevoer en elektra te bouwen.

 

Het rapport toont aan dat sommige Europese landen zich ingezet hebben om dorpen in Area C tegen sloop te beschermen, door in dorpsontwikkelingsplannen te investeren zodat de nodige infrastructuur gebouwd kan worden. Maar tot op heden heeft de Israëlische overheid niet één van de 32 plannen goedgekeurd. Dit staat in schril contrast met de duizenden nieuwe huizen in nederzettingen waarvoor toestemming is gegeven sinds de EU-verklaring, een verviervoudiging sinds 2011.

 

Ter toelichting 

 

Op 14 mei 2012 namen de Europese buitenlandse ministers een aantal vergaande aanbevelingen aan over de kwestie van Israëlisch beleid in de bezette Palestijnse gebieden. De EU-ministers keurden in het bijzonder specifieke aanbevelingen goed om Area C te ontwikkelen en Israëlisch beleid te verbeteren dat momenteel de ontwikkeling van de bestaansgronden van Palestijnen en de toekomstige levensvatbaarheid van de Palestijnse staat in de weg staat. Het roept de regering van Israël op om de straffeloosheid rondom kolonistengeweld te beëindigen, evenals om het voor de EU mogelijk te maken ontwikkelingsprojecten in Palestijnse gemeenschappen op te zetten zonder het risico van sloop door Israël. Daarnaast verklaarden de EU voor het eerst dat 'een beëindiging van het conflict in het belang is van Europa.'

 

Meer dan 60 procent van de bezette Palestijnse gebieden is tot Area C verklaard, waardoor het onder het Israëlische militaire en burgerlijke bestuur valt. Circa 150.000 Palestijnen wonen tussen 325,000 Israëli's die in illegale nederzettingen gehuisvest zijn. In Area C wonen ook veel van de meest kwetsbare Palestijnse gemeenschappen die afgesloten zijn van diensten verleend door het Palestijnse Gezag in andere delen van de Westoever. Palestijnen die in Area C wonen zijn zwaar afhankelijk van humanitaire en ontwikkelingshulp.

 

De sloop door Israël van Palestijnse gebouwen gebeurt veelal omdat zij de nodige vergunningen ontberen, die erg moeilijk te krijgen zijn: 94 procent van Palestijnse aanvragen voor bouwvergunningen worden afgewezen.

 

In mei 2012 bevestigden de EU-lidstaten dat de Israëlische nederzettingen onder International Recht illegaal blijven, ondanks recente besluiten van de regering van Israël.