18 april 2013 
 

Adviesraad wil verandering beleid tegenover Israël

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), een van de belangrijkste
Nederlandse adviesorganen voor buitenlands beleid, bepleit een radicale koerswijziging in het Nederlandse beleid tegenover Israël. In het rapport Tussen Woord en Daad: Perspectieven op Duurzame Vrede in het Midden-Oosten trekt de AIV de conclusie dat over de belangrijkste rechtsvragen met betrekking tot het conflict weinig verschil van mening kan bestaan.
 
Het rapport is een sterk pleidooi voor de naleving van het internationaal recht en een krachtige oproep aan Nederland en de internationale gemeenschap om initiatieven te ontplooien om op basis van het internationaal recht tot vrede te komen en de tweestatenoplossing te redden. De AIV stelt ook dat aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de VN-Veiligheidsraad consequenties moeten worden verbonden.
 
De Adviesraad vindt dat Nederland maatregelen moet nemen als Israëls beleid ten aanzien van bezet Palestina niet verandert. “Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen (in elk geval geen opwaardering van de samenwerkingsrelatie) en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden," aldus de Adviesraad. 
 
UCP is blij met de nadruk op het uitgangspunt dat uit onrecht geen recht kan voortkomen en roept de Nederlandse regering op de aanbevelingen uit het AIV rapport ter harte te nemen en er serieus werk van te maken.
 
Zie hier voor Tussen woord en daad.