8 maart 2013

Etiketteren producten nederzettingen eerste stap

 

United Civilians for Peace is verheugd over de beslissing van de Nederlandse regering om etiketteringsmaatregelen van producten uit de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verplicht te stellen. Het ministerie van Economische Zaken heeft voorschriften voor etikettering aan winkelbedrijven opgesteld en die in een advies vastgelegd. De regering bracht dit advies uit op verzoek van het bedrijfsleven dat om duidelijkheid verzocht.

 

De Nederlandse regering verplicht nu winkelketens tot medewerking aan de etikettering van verse groenten en fruit, wijn, honing, olijfolie, vis, vlees, kip, eieren en cosmetica uit Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. Voor andere producten geldt voorlopig geen verplichting tot herkomstetikettering. Als deze etikettering vrijwillig wordt aangebracht mag deze niet misleidend zijn. Etikettering is in overeenstemming met bestaande Nederlandse en Europese consumentenwetgeving die voorschrijft dat consumenten de oorsprong van producten moeten kunnen vernemen op het etiket. Etikettering van genoemde producten leidt tot duidelijkheid over de mate van winst die illegale nederzettingen halen uit invoer van hun producten in Nederlandse winkels. In 2009 werd een soortgelijke beslissing in het Verenigd Koninkrijk genomen. Dat leidde er toe dat veel Engelse grootwinkelbedrijven de invoer van producten uit nederzettingen beëindigden.

 

Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft voor de verkiezingen van september 2012 beloofd etikettering van producten uit de nederzettingen in Europees verband na te streven. Een etiketteringsbesluit voor de hele EU wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

 

United Civilians for Peace is verheugd met deze maatregel en verwacht dat het Nederlandse bedrijfsleven volledig meewerkt aan de uitvoering van het internationaal recht. UCP hoopt verder dat de Nederlandse regering het internationale recht toepast op de illegale nederzettingen en de nederzettingeneconomie zoals door diverse instanties van de VN wordt gevraagd.