5 november 2012

Stop discriminatie Palestijnse jeugd

 

Op uitnodiging van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap bezoekt de kinderrechtenadvocaat Gerard Horton Nederland. Horton werkt  voor de gelijkberechtiging van Palestijnse kinderen. Hij bezoekt politici en geeft lezingen in Den Haag en Leiden over het lot van Palestijnse kinderen onder de bezetting.

 

In de afgelopen elf jaar zijn door het Israëlische leger ruim 7.500 Palestijnse kinderen opgepakt, verhoord en vastgezet binnen het militaire rechtssysteem dat geldt in de bezette Palestijnse gebieden. Uit onderzoek van onder meer de Palestijnse sectie van Defence for Children International blijkt dat er bij arrestatie, verhoor en detentie van deze kinderen sprake is van grove en structurele misstanden. Kinderen krijgen te maken met mishandeling en geweld en krijgen voor en tijdens het verhoor geen toegang tot een advocaat noch familieleden. Het  verhoor wordt in de meeste gevallen niet audiovisueel opgenomen, wat bedreiging en geweld in de hand werkt. Daarnaast worden veel kinderen, in strijd met de Vierde Conventie van Genève, ondergebracht in detentiecentra binnen Israël, waardoor het voor veel familieleden lastig dan wel onmogelijk wordt, vanwege opgelegde reisrestricties voor Palestijnen, om hen te bezoeken. In deze centra krijgt een substantieel deel van de kinderen te maken met eenzame opsluiting.

 

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap bestaat uit gate48, Een Ander Joods Geluid, Defence for Children International, Palestine Link, United Civilians for Peace, Talliq. Zie hier de site van de coalitie.

 

Zie voor de column van Gerard Horton hier