27 september 2012

Al Haq: Nederland moet nederzettingen aanpakken 

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq, partner van UCP, stelt in een recent uitgebracht rapport dat het internationale recht niet alleen Israël verbiedt de nederzettingen te bouwen, uit te breiden en te onderhouden, maar ook dat alle andere staten hier tegen moeten optreden.
 
Het rapport State responsibility in Connection with Israel’s Illegal Settlement Enterprise in the Occupied Palestinian Territory stelt dat de ontwikkeling van Joodse nederzettingen doelbewust beleid is van de staat Israël. Nederzettingen zijn het gevolg van een staatsonderneming en niet alleen het werk van kolonisten. Als voorbeelden hiervan noemt het rapport het ministerie van Bouw en Huisvesting, het ministerie van Defensie, waaronder een staatssecretaris van Nederzettingen en de Civil Administration in bezet gebied. Deze organen zijn verantwoordelijk voor onteigening van Palestijnse grond, de steun aan de bouw van nederzettingen en het aanbieden van voorzieningen aan kolonisten. Het rapport geeft ook voorbeelden van bedrijven in tal van sectoren die de economie van de nederzettingen vorm geven. 
 
Al Haq stelt dat sanctiemaatregelen niet alleen gewenst, maar volgens het internationaal recht ook verplicht zijn en dat op legale wijze maatregelen tegen Israël kunnen worden uitgevoerd. Het noemt daarbij verschillende vormen van embargo op handel en samenwerking; het bevriezen van fondsen en rekeningen van de staat Israël en van personen en instellingen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen.
 
Ook een nieuwe Nederlandse regering moet volgens Al Haq het nederzettingenbeleid actief tegenwerken omdat ons land de Conventies van Genève heeft getekend. Veel internationaal erkende experts in internationaal recht ondersteunen Al Haq in de conclusie dat er een wettelijke basis voor maatregelen is.