2 november 2011

UCP verwelkomt toetreding Palestina tot UNESCO

Op 31 oktober heeft de 36ste Algemene Conferentie van UNESCO de aanvraag van het lidmaatschap door Palestina goedgekeurd. Voor deze beslissing was een tweederde meerderheid vereist. In Parijs stemden 107 leden vóór toelating van de Palestijnen, 52 landen onthielden zich van stemming en 14 stemden tegen, waaronder Nederland. Palestina is daarmee het 195ste lid geworden van de organisatie. Dit is een eerste stap op weg naar een onafhankelijke, gelijkwaardige Palestijnse deelname aan het VN-systeem.

UCP ziet Palestijns lidmaatschap van UNESCO als een welkome ondersteuning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Lidmaatschap kan de Palestijnen mogelijkheden bieden om hun rechten en belangen op internationaal niveau te beschermen.

Concreet betekent het UNESCO lidmaatschap dat Palestina een aantal verdragen kan ondertekenen op het gebied van wetenschap, cultuur en onderwijs. Als lid van UNESCO kan Palestina bijvoorbeeld de Haagse Conventie inzake de bescherming van culturele erfgoed ondertekenen. Door deze ondertekening zal Israëls verantwoordelijkheid als bezettende macht opnieuw bevestigd worden evenals de plicht van alle partijen om cultureel erfgoed te beschermen tijdens gevechten.

In de bezette Palestijnse gebieden liggen verschillende plaatsen die mogelijk in aanmerking komen als UNESCO Werelderfgoed, zoals de ommuurde oude stad van Jeruzalem, de 10.000 jaar oude stadskern van Jericho of de Geboortekerk in Bethlehem.

Erkenning als Werelderfgoed geeft niet alleen toegang tot het fonds, maar het kan ook toerisme aantrekken in de bezette Palestijnse gebieden. Palestijns toerisme wordt nu grotendeels door Israël gecontroleerd, waardoor Palestina inkomsten uit toerisme misloopt. De toeristische sector kan een waardevolle bron van inkomsten zijn voor de Palestijnse economische ontwikkeling.

Nederland had vóór het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht en vóór ontwikkelingskansen moeten stemmen. De Nederlandse tegenstem is daarom een gemiste kans.

 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011