United Civilians for Peace

United Civilians for Peace (UCP) is een samenwerkingsverband van ICCO, Oxfam Novib en PAX. UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. Onze uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten.

 


 Visie UCP

UCP streeft naar een rechtvaardige en duurzame vrede voor Israël en de Palestijnen opdat duurzame ontwikkeling plaats kan vinden. Dit kan alleen worden bereikt op basis van recht. Het recht is een instrument om tot een oplossing van het conflict te komen. Het is hoog tijd het recht als instrument in te zetten binnen het Midden Oosten Vredesproces.


Missie UCP

UCP bepleit een menswaardig bestaan voor Israëli’s en Palestijnen. Dit vraagt een evenwichtige benadering van het conflict, waarbij we uitgaan van gelijke rechten voor iedereen. UCP richt zich op de Nederlandse samenleving. Het bedrijfsleven, de politiek en burgers kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en duurzame vrede. Kom ook in actie!