3 september 2012

Vrede van ‘onderop’

Vrede tussen de Joden en Palestijnen zal vooral van ‘onderop’ tot stand moeten komen, via onder meer economische en humanitaire samenwerking. Vredesakkoorden vormen het dak van een gebouw. Eerst moet er echter een fundament worden gelegd. Druk van bovenaf om te komen tot een twee statenoplossing wijst de SGP dan ook uitdrukkelijk af.

 

Tot nu toe blijken territoriale tegemoetkomingen aan de Palestijnen vooral een aanmoediging te zijn voor voortzetting van de strijd tegen Israël. Zie de rakettenregen vanuit Gaza. Het grootste obstakel voor een Palestijnse staat zouden de Palestijnen zelf wel eens kunnen zijn. Ik noem hierbij ook het extreem antisemitische lesmateriaal waarmee Palestijnse kinderen worden onderwezen en de verheerlijking van zelfmoordaanslagen. Dat biedt geen basis voor verzoening.

 

Judea en Samaria (samen de zogenoemde ‘Westelijke Jordaanoever’) vormen bovendien de bakermat, het Bijbelse hart, van de Joodse beschaving. Het is ondenkbaar dat Nederland en de EU van Israel zouden eisen dat het van die bakermat afstand doet. Zo vind ik het ook aanmatigend en ongewenst, dat vanuit Den Haag en Brussel zou worden bepaald dat Joden zich niet in deze landstreken mogen vestigen.


Het is bovendien een groot misverstand dat de betwiste Israëlische nederzettingen een blokkade zouden vormen voor vrede. Ook vóórdat er sprake was van deze nederzettingen wilden de Palestijnen geen vrede, maar lieten zij zich leiden door haat en agressie tegen de Joden. Van belang is hier om scherp oog te hebben voor de godsdienstige dimensie van het conflict. Voor de meeste moslims, en zeker voor hun leiders, staat vast dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat de heilige grond weer onder de knoet van de Islam moet komen. Hamas is hierover niet onduidelijk.

 

Nederland moet daarom waar mogelijk in de EU en in andere internationale verbanden consequent opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van Israël. Bovendien moeten alle middelen worden aangewend om de Arabische wereld te bewegen de staat Israël te erkennen als Joodse staat binnen veilige en erkende grenzen.

 

C.G. van der Staaij
voorzitter SGP-fractie in de Tweede Kamer